Confidentialitate

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR DUMNEVOASTRA PERSONALE DE CATRE S.C. Make a Point S.R.L.

Va aducem la cunostinta pe aceasta cale ca S.C. Make a Point S.R.L. poate detine datele dumneavoastra de contact/personale, date pe care ni le-ati comunicat prin emailuri sau prin semnatura electronica aferenta emailurilor precum si date care ne-au parvenit din diverse interactiuni profesionale cu dumneavoastra (nume, prenume, functia, email, telefon/datele din semnatura dvs electronica) si pe care le stocam in vederea contactarii dumneavoastra viitoare pentru participarea la proiecte, pentru trimiterea unor propuneri, in vederea derularii in cele mai bune conditii a raporturilor actuale de parteneriat sau a altora viitoare si va asiguram pe aceasta cale ca mentinem masuri de securitate eficiente pentru ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate in conditii legale si de siguranta.

Datele sunt asadar prelucrate direct de catre compania S.C. Make a Point S.R.L. denumita in continuare “Societatea” cu urmatoarele date de identificare:

S.C. Make a Point S.R.L., cu sediul in Bucuresti, bd. Banu Manta 16, bl. 27, sc. A, et. 1, ap. 6, inmatriculata in registrul comertului sub nr. J40/3691/2012, avand CIF RO 6760080, reprezentata prin dna Tania COJANI, in calitate de Administrator.

Societatea se obliga sa respecte prevederile Legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata colectarii. Datele cu caracter personal colectate nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Societatea trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare sau pentru motive de interes legitim.

Datele personale prelucrate pot fi: nume, prenume, adresa de email, functia pe care o detineti in companie, numarul de telefon.

In ceea ce priveste datele dvs. aveti urmatoarele drepturi:

1. Dreptul de a fi informat/dreptul de acces la date (o data pe an in mod gratuit) Aveti dreptul de a obtine de la Societate la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu sunt prelucrate de Societate; Ne obligam in acest sens sa va comunicam impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

2. Dreptul de interventie asupra datelor (gratuit) Aveti dreptul de a obtine de la Societate, la cerere si in mod gratuit:

3. Dreptul de opozitie (gratuit) aveti dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care va vizeaza sa fie prelucrate in numele Societate sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti. In vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus, va trebui sa ne inaintati o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere, solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. In acest caz va vom comunica masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele dumneavoastra cu caracter personal in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a dumneavoastra de a vi se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

4. Drept de a face plangere la ANSPDCP – aveti posibilitatea de a sesiza oricand catre ANSPDCP incalcarea drepturilor, incarcare legata de prelucrarea datelor personale si puteti reclama nerespectarea drepturilor garantate de legislatia aplicabila. In prealabil insa acestea este necesar sa va adresati catre noi la adresa office@mkpoint.ro

5. Dreptul de a va adresa justitiei